Gdy zamieszczasz samodzielnie ogłoszenie o poszukiwaniu pracy

 

18Najlepiej będzie, jeżeli ogłoszenie zamieścisz w czasopismach branżowych. W innym wypadku możesz zostać narażony na otrzymywanie ofert od akwizytorów oraz firm, żerujących na osobach poszukujących pracy.

Oferta, którą zamieścisz na tablicy ogłoszeniowej może mieć obszerniejszą formę, ale równocześnie musi być zwięzła i komunikatywna: np. Młoda, ambitna z 2 letnim doświadczeniem w pracy ………. podejmie pracę z możliwością rozwoju i awansu. Kontakt pod numerem telefonu….

Jeżeli nie masz doświadczenia zawodowego układając ofertę skup się na:

– swoich cechach charakteru – brak kwalifikacji i doświadczenia musisz zrównoważyć innymi cechami.;
– sprecyzować oferty pracy jakie chciałbyś otrzymywać
Jeżeli masz zawód i a Twoja obecna praca Cię nie zadowala i chcesz zmienić oferta powinna zawierać:

– podaj Twój zawód

– podkreśl swoje pozostałe umiejętności i kwalifikacje, właściwy dobór słów jest kluczem do powodzenia,

– określ oczekiwania, co do stanowiska