Ekonomia jako nauka o niedoborach i wykorzysyaniu wszystkich opcji

Ekonomia przedstawia zupełnie inne spojrzenie na otaczający człowieka świat. W tym sensie zajmuje się niedoborami. Twierdzi, że ludzie mają nieograniczone potrzeby, które muszą zostać spożytkowane przez ograniczone zasoby. Mamy zatem do czynienia z kwestią wyboru ekonomicznego. Każdy człowiek codziennie podejmuje pewne decyzje wpływające na jego losy. By jak najsprawniej zajmować się tematyką należy uświadomić sobie jedną rzecz.

Kreatywność oraz minimalizowanie kosztów praktycznie w stu procentach przypadków zapewnia sukces w postaci wygenerowania nadwyżki kapitałowej. Owe zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na profesjonalny rozwój, poprawę umiejętności, inne specyficzne potrzeby. Ekonomia jest w pewnym sensie nauką o wykorzystaniu niedoborów. Stwierdza co należy robić i dla kogo, aby zmaksymalizować wykorzystanie wszystkich zasobów. Podsumowując, gospodarka znajduje się praktycznie zawsze w okresach niedoboru i nadmiernych potrzeb. Zrównoważenie tych elementów stanowi wręcz podstawę nowoczesnego zarządzania zasobami. Oczywiście świat podąża do równowagi naturalnie, przez procesy wymiany.

Wahania są naturalne. Trzeba je zaakceptować i próbować wykorzystać we własnych celach, np. podczas pomnażania kapitału w ramach zyskownych inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która perfekcyjnie wręcz reaguje na wszystkie cykle koniunkturalne.