Działy Ekonomii

Wszelkiego rodzaju nauki jakoś się dzielą na działy ekonomii. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku tak znanej nauki, jaką jest ekonomia. Dzieli się ona przede wszystkim na dwa rodzaje. Jest to makroekonomia, jak i mikroekonomia. Ta pierwsza zajmuje się badaniem całej naszej gospodarki zarówno na świecie, jak i w całym naszym kraju. Z kolei mikroekonomia zajmuje się badaniem tego, jak wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, a także wiele innych gospodarstw rolnych czy też domowych radzi sobie na rynku. Rejestrowane są więc w tym zakresie wszelkie zmiany i prognozy. Dzięki temu można ustalić, w jakim kierunku idzie rozwój w danych obszarach. Bardzo znanym działem ekonomii są także stosunki gospodarcze międzynarodowe. Dzięki temu możliwe jest badanie tego, co dzieje się w światowej ekonomii i jaki ma to wpływ na poszczególne państwa. Bardzo często możemy spotkać się również z podziałem na ekonomię pozytywną i normatywną. Ta pierwsza związana jest z obiektywnymi stwierdzeniami w zakresie ekonomii, a ta druga zajmuje się obiektywnymi wypowiedziami na temat tego, co dzieje się w świecie finansów i gospodarki wielu państw. Trzeba więc przyznać, że do czynienia mamy z wieloma różniącymi się od siebie działami w ekonomii.