Dokumenty wysyłane do przyszłych pracodawców

Co robimy, kiedy zaczynamy starania w poszukiwaniu naszej nowej pracy? Szukamy ogłoszeń w prasie, Internecie, w urzędach pracy, ale i zgłaszamy swój akces do agencji zajmujących się pośrednictwem pracy. Wszystkie te zabiegi musimy jednak poprzeć, jakimś śladem naszej obecności w tych miejscach, a najlepszym tego sposobem będzie CV oraz listy motywacyjne. Te dwa bardzo proste w swojej konstrukcji dokumenty pozwalają przyszłym pracodawcom zapoznać się z naszą osobą, naszymi kwalifikacjami oraz z historią naszego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, praktykami czy kursami, jakie mamy zaliczone. Jest to o tyle ważne, gdyż te dokumenty są zawsze do wglądu u pracodawcy i fakt natychmiastowego zatrudnienia nie przekreśla naszych szans, by być zatrudnionym w niedalekiej przyszłości. Ten prosty zabieg to nasza wizytówka, o jaką powinniśmy zawsze dbać poszukując zatrudnienia. Fakt odpowiedzi na naszą ofertę od kilku pracodawców pozwala nam również dokonać wyboru, gdzie chcielibyśmy ewentualnie pracować.