Dlaczego tworzymy CV i listy motywacyjne?

Chcąc znaleźć, jak najlepsze miejsce pracy, jak najbardziej odpowiadające naszym wymaganiom warunki płacowe w poszukiwaniu pracy nie wystarczy tylko zadzwonić do ewentualnego pracodawcy, napisać mail z zapytaniem o wolne etaty, lecz potrzeba się zaprezentować w określonej formie i treści zgodnie z przyjętymi w tym przypadku zasadami. Z tego też powodu wskazane jest stworzenie własnego CV oraz listu motywacyjnego. CV czyli w wolnym tłumaczeniu historia naszego zatrudnienia przedstawi potencjalnemu pracodawcy w ogromnym, ale szczegółowym i zwartym w treści skrócie naszą postać, nasze wykształcenie, nasze poprzednie miejsca pracy, doświadczenie zawodowe i praktykę, jaką nabraliśmy dotychczas. Przedstawi nasze predyspozycje, umiejętności oraz kwalifikacje i zainteresowania, co przybliży nasz wizerunek. List motywacyjny przedstawi nasze powody, oraz wyjaśni dlaczego chcemy podjąć pracę w danej firmie, na danym stanowisku, co być może będzie skutkowało zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, oraz podjęciem wymarzonej pracy.