Dlaczego pracujemy?

image Pracuję bo chce, czy pracuje bo muszę? To bardzo ciekawe pytanie, na jakie każdy będzie miał swoją własną opinię i swoją własną odpowiedź. Niemniej jednaj racjonalne aspekty tego pytania przemawiają za potrzebą pracy, gdyż człowiek nie mający zajęcia, hobby i nie pragnący pozostawić czegoś po sobie, bez pracy nie byłby w stanie zaistnieć. Kolejną bardziej ekonomiczną i bardziej egzystencjalną potrzebą pracy są jej wymierne skutki finansowe. Dzięki wynagrodzeniu otrzymywanemu za pracę możemy realizować swoje plany życiowe, ale i spełniać nasze podstawowe codzienne potrzeby. To wszystko oczywiście są czysto teoretyczne rozważania, gdyż potrzeba pracy, to również zatrudnianie pracowników i prowadzenie własnego biznesu. Doglądanie i pomnażanie własnego majątku, to też kolejny rodzaj pracy, jaką musimy wykonywać ale może w tym przypadku dla własnej satysfakcji, samozadowolenia i spełnienia. Pracujemy, bo taka jest nasza ludzka natura i zmienić tego nie jesteśmy w stanie, dlatego każdy stara się pracować tam, gdzie może się realizować.