Czym jest wolny rynek

Wiele mówi się w ekonomii o instytucji wolnego rynku. Pozwala ona na wolne gospodarowanie zasobami, w zasadzie bez udziału jakichkolwiek odgórnych regulacji. Takie podejście ma rację bytu w nowoczesnych gospodarkach, które pragną się rozwijać. Do głównych zalet takiej filozofii zalicza się na pewno wzrost specjalizacji, eliminowanie prawdziwie słabych jednostek ekonomicznych, stawianie na rozwijanie potencjału wewnętrznego. Każdy może zaoferować swój produkt, a rynek wyceni go samodzielnie na podstawie posiadanych przez siebie informacji. Można z całą pewnością stwierdzić, że nie istnieje praktycznie żadna gospodarka uwydatniająca znaczenie wolnego rynku w całej jego pełni. Zazwyczaj państwo steruje procesami gospodarczymi. Same podatki ograniczają przedsiębiorczość lub płaca minimalna. W takim aspekcie trudno o rozwiązania pozytywne. W Polsce żyjemy np. w polityce nastawionej na socjalizm. Tego akurat ekonomia zupełnie nie lubi. Problem wolnego rynku istnieje.

Nikt jednak nie odważy się go wprowadzić w istotnej skali. Podsumowując, wolny rynek to ideał gospodarowania wszystkimi zgromadzonymi środkami, minimalizacja roli państwa. Oczywiście istnieją w tym zakresie naturalne problemy związane z systemem prawnym, ustaleniem pewnych norm moralnych wymiany. Nie można w prosty sposób wszystkiego zorganizować. Potrzeby wzrostu konkurencyjności niektórych gospodarek na pewno istnieją. Deregulacja rynku, jego wolność jest warunkiem przetrwania.