Czym jest mobbing?

40Miejsce gdzie często dochodzi do mobbing jest nasza praca. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa mobbing w ten sposób: to obraźliwe, mściwe zachowanie pracodawcy wobec pracownika, godzi ono w jego godność, jako człowieka.
Jeśli w pracy jesteś obrażany, poniżany a nawet dręczony psychicznie, musisz zdać sobie sprawę, że w Twoim miejscu pracy masz do czynienia z mobbingiem. Jednym słowem mobbing to nękanie psychiczne i przemoc trwająca do pół roku, jeżeli jest stosowany regularnie, minimum raz w tygodniu, godzi w godność człowieka, naruszają jego stan psychiczny i fizyczny.
Zjawisko mobbingu można spotkać wszędzie tam, gdzie współpracują ze sobą ludzie. Zachowania mobbingowe spotkamy w szkole, wyższej uczelni, czy w naszym miejscu pracy, może mieć miejsce nawet w domu od strony jakiegoś członka naszej rodziny.
W obecnych czasach duże pole do popisu dają wyższe uczelnie. W opisanej sytuacji mobberem, to znaczy gnębicielem są lektorzy lub nasi koledzy. Często ofiarą mobbingu pada osoba skromna i niewyróżniająca się niczym z tłumu, osoba, która ma swoje zdanie i nie ma zamiaru ich zmienić pod wpływem kolegów, lub woli pozostać z boku i z tego powodu jest szykanowana.