Co to jest zdolność kredytowa ?

Przy okazji tematu kredytów dużo mówi się o tak zwanej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność do spłaty zaciągniętego w instytucji finansowej kredytu. Bank skrupulatnie bada, czy jesteśmy w stanie oddać pożyczone pieniądze.Co ciekawe, nawet jeśli jeden bank uzna, że nie mamy wystarczającej zdolności kredytowej, inny może stwierdzić, że jesteśmy w stanie spłacić kredyt i w związku z tym zaproponuje nam udzielenie pożyczki. Co wpływa na zdolność kredytową? Przede wszystkim dochody, jakie osiągamy z tytułu pracy i z innych tytułów. Bank prosi o wypełnienie przez Dział Kadr w przedsiębiorstwie, w którym jesteśmy zatrudnieni zaświadczenia o dochodach z określonego czasu i o czasie, na który jesteśmy zatrudnieni. Chociażby z tego dokumentu jest w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski.