Alternatywne formy pracy

image Najbardziej optymalną formą zatrudnienia dla pracownika jest umowa o pracę. Z tego tytułu mamy określony okres, w jakim będziemy świadczyli usługi pracownicze, ale i nabywamy prawo do urlopu, korzystania z płatnych zwolnień lekarskich a w razie utraty pracy w określonych przypadkach będzie nam przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Istnieją jednak alternatywne formy zatrudnienia na zasadach umów cywilno – prawnych, gdzie powyższych przywilejów jesteśmy juz pozbawieni. Żadna umowa na zlecenie, czy umowa o dzieło nie określi nam czasu na przysługujący nam wypoczynek, nie akceptuje płatnych zwolnień lub nie określa nam ściśle przestrzeganych w kodeksie pracy godzin, jakie musimy wypracować w danym miesiącu. Tego typu umowy wraz z umowami o pracę, funkcjonują jednak i są integralnym źródłem dochodów dla wielu osób. Decyzje o podjęciu pracy na takich zasadach, oraz warunkach musimy jednak podejmować z rozwagą, oraz mieć świadomość z efektów tak wybranego przez nas takiego właśnie źródła dochodów.