Agencje pracy w Polsce

10Jeżeli poszukujemy oferty pracy poza granicami kraju za pomocą agencji pośrednictwa pracy, warto przed parafowaniem jakichkolwiek dokumentów lub wpłatą pieniędzy dokładnie przeanalizować jej działalność i wiarygodność.

Jak sprawdzić wiarygodność agencji?

  • Upewnij się, że pośrednik, z którego usług chcesz skorzystać, jest wpisany do rejestru Ministerstwa Gospodarki i Pracy i nie podejmuj współpracy z firmą, która nie posiada takiego wpisu.
  • Unikać firm – krzaków. Jeśli w ogłoszeniu jest podany tylko numer telefonu komórkowego, a pośrednik nie ma stałego biura, to uważaj. Upewnij się, czy firma jest w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej.
  • Poproś o podanie kontaktu z osobami, które – za pośrednictwem danej firmy – już podjęły pracę za granicą.
    • Jeszcze w kraju podpisz z agencją umowę o pracę. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi punktami umowy, praca na miejscu będzie wówczas pewna

Agencje za granicą

W innych krajach nie koniecznie w przeciwieństwie niż jest u nas – agencje pośrednictwa pracy muszą posiadać licencję lub specjalną rejestrację.

Na przykład w Wielkiej Brytanii działalność agencji zatrudnienia nie podlega licencjom, można jednak sprawdzić, czy firma znajduje się w rejestrze spółek.